Dla kogo?

Program Prosument skierowany jest dla:

– osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie;

– wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;

– spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Jakiego typu inwestycje?

Zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych;

Jaka wartość dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych?

Systemy fotowoltaiczne o mocy elektrycznej do 40 kWp są dofinansowane w wysokości 40% w latach 2014-2015 oraz w wysokości 30% w latach 2016 – 2020.

Maksymalna kwota dofinansowania dla osób fizycznych wynosi:

  • 40 000 zł w latach 2014 – 2015
  • 30 000 zł w latach 2016 – 2020.

Maksymalna kwota dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni wynosi:

  • 120 000 zł w latach 2014 – 2015
  • 90 000 zł w latach 2016 – 2020.

Warunki udzielania dofinansowania przez banki

Kredyt o stałym oprocentowaniu wynoszącym 1% w skali roku.

Kredyt może być udzielony na okres nie dłuższy niż 15 lat.

 

Firma Volteko.pl zapewnia kompleksową obsługę i doradztwo w kwestiach programu Prosument.

Skontaktuj się z nami!