System podgrzewania wody – w sposób prosty i skuteczny zapewnia wytworzenie ciepłej wody bez ponoszenia dodatkowych kosztów. System składa się z zestawu modułów fotowoltaicznych, sterownika oraz grzałki stosowanej w zasobniku ciepłej wody. SPW1 po korekcie

Oferowane przez nas zestawy można stosować, jako zwykłe elektryczne podgrzewacze wody. Pracują na zasadzie dwóch oddzielnych obwodów elektrycznych. Jeden z nich jest podłączony do standardowego gniazdka sieciowego (~23OV), zaś drugi do energii elektrycznej (prąd stały) produkowanej z modułów fotowoltaicznych. Obydwa obwody mogą pracować jednocześnie lub każdy z nich osobno. Dzięki temu, że zestaw podłączony jest do standardowego gniazdka sieciowego, gwarantuje nam to ogrzewanie wody podczas niesprzyjających warunków pogodowych. Parametry termostatu grzałki prądu zmiennego nastawiamy na wymaganą temperaturę wody (np. 40°C). Po podgrzaniu wody do ustawionej uprzednio wartości 40°C, zostanie automatycznie odcięty dopływ prądu z sieci, jednak wtedy woda jest w dalszym ciągu podgrzewana bezpłatną energią elektryczną z modułów fotowoltaicznych (maksymalnie do temperatury 80°C). Przy zastosowaniu takiego sposobu podgrzewania wody, zużywamy zdecydowanie mniej energii elektrycznej pobieranej z sieci energetycznej, osiągając dzięki temu wymierne korzyści finansowe w postaci oszczędności. Tego typu podgrzewacze CWU warto podłączyć do sieci elektrycznej z taryfą nocną. W takim przypadku wodę podgrzewamy w nocy znacznie tańszym prądem elektrycznym z sieci, zaś w trakcie dnia ekologiczną i bezpłatną energią elektryczna wytworzoną przez moduły fotowoltaiczne.

 

Jeżeli oczekujesz wysokiej jakości, innowacyjnej technologii, większych uzysków oraz polskiego produktu – skontaktuj się z nami!